Vi sätter värde på alla människor vi kommer i kontakt med, vare sig det är våra medarbetare, gäster eller grannar i de samhällen där våra restauranger finns. Burger King är en stor arbetsgivare och har möjlighet att göra skillnad för många. Under de senaste fem åren har vi öppnat 133 nya restauranger i Skandinavien vilket har skapat över 4500 nya arbetstillfällen. 

FÖRSTA JOBBET OCH KLIVET IN I ARBETSLIVET

En väg in i samhället, ett första jobb, en karriär, en utbildning – vi har många saker att vara stolta över när det kommer till våra medarbetare. Vi vill göra allt vi kan för att engagera oss och ge arbetsmöjligheter till våra unga och dem som har lite svårare att komma in arbetslivet. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen gällande nystartsjobb och bidrar med möjligheten att komma in i samhället. Vi eftersträvar en mix av kön och nationaliteter då vi vill att våra restauranger ska spegla våra lokala samhällen. Vi jobbar även aktivt med lokala föreningar och kommuner för att få ut folk i arbetslivet och ge chansen / möjligheten till att växa i en roll.

På lokal nivå erbjuder vi sommarjobb till dem som går i skolan. Vi har sett stor framgång med detta – i Södertälje till exempel får hela 80% av sommarjobbarna ett jobberbjudande efter. Mer än 50% av våra anställda har oss som sin första arbetsgivare. Titta in på vår karriärsida för att läsa mer om hur det är att jobba på Burger King och se lediga tjänster.

ARBETSGIVARE

Som arbetsgivare vill vi se våra medarbetare växa i deras roll och ta sig an nya ansvarsområden och möjligheter. Därför erbjuder vi full serviceutbildning till våra anställda och arbetsledare går kurser inom till exempel ledarskap, drift och kommunikation.

Mångfald är en viktig fråga hos oss på Burger King. Alla våra anställda ska känna sig inkluderade och trygga på sin arbetsplats oavsett kön, religion, sexuell läggning och ålder. Vi har länge jobbat med jämställdhet och är stolta över att våra restaurangchefer är idag ungefär 50% kvinnor och 50% män. Utöver detta arbetar vi även med att anställa personer som kanske annars har haft svårt att komma in på arbetsmarknader på grund ut av funktionsvariation.

Burger King vill bidra till ett samhälle där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden och har möjlighet till att utvecklas i en yrkesroll. Under 2019 skapade vi möjlighet för över 1500 personer med funktionsvariation att praktisera genom Samhall. I ett samarbete med Stockholms Stad erbjuder vi även mentorprogram och praktikplatser för ensamkommande unga, som en introduktion till språket och den svenska arbetsmarknaden.

Vi lägger även fokus på att skapa en trygg arbetsplats för alla våra medarbetare, och jobbar därför med en extern leverantör för att ge tillgång till ett Whistleblower system. Detta ger våra anställda ett tryggt sätt att ta upp problem på deras arbetsplats, och där dom förblir anonyma medan ärendet reds ut. Utöver detta erbjuder vi även interaktiva utbildningar i säkerhet och trygg arbetsmiljö för att säkerställa att alla våra medarbetare trivs.