FÖRPACKNINGAR

På Burger King jobbar vi aktivt med att minska vår klimatpåverkan, och att minska användandet av engångsplast är en del av detta miljöarbete. Vi började med att flytta lock och sugrör bakom disken och endast ge ut dem på förfrågan som ett sätt att minska på förbrukningen. Under 2020 har vi även ersatt engångsmaterial i plast med nedbrytbara och förnyelsebara material:

Glassbägare – papper
Sugrör – papper
Bestick – trä

Denna utfasning innebär en årlig minskning av 26 ton plast. Under 2020 kommer vi att se en plastminskning av 23% i våra matsalar.

Vi fortsätter arbetet med att minska på plastanvändning och kommer även under 2021 byta ut följande artiklar med mer hållbara alternativ:

Fusion bägare
Fusion sked
Lock till läsk och kaffe

Detta betyder en plastminskning på totalt 52% i våra matsalar.

Vi arbetar även med att introducera mer återvunnet material i våra restauranger och idag är våra take-awaypåsar producerat av återvunnet papper, samt soppåsar av återvunnen plast.

HÅLLBARA RESTAURANGER

Burger King arbetar löpande med leverantörer och logistikpartners för att säkerställa att hållbarheten på råvaror maximeras och har kravspecifikationer på produktkedjan och hållbarhetstilldelning mellan produktion, lager, transport och restaurang. Genom detta har vi lyckats hålla vårt matsvinn under 1%.

Vi arbetar även med att förbättra våra restaurangers återvinning och rullar just nu ut nya sopstationer i matsalen som ger våra gäster möjlighet att sortera sitt skräp, samt installerar ny avfallssortering i våra kök.

Utöver matsvinn och återvinning så arbetar vi även för att minska på vårt energisvinn. Burger King i Sverige ger möjlighet till att återvinna energi från ventilationssystemen genom ett samarbete med svenska cleantech-företagen Enjay. Detta ger en energibesparing på ca 85 000Kwh per år samt en minskning av 2,5 ton CO2 per år och restaurang, som annars skulle släppts ut i luften.